Wykonujemy

 • projekty budowlane i wykonawcze w zakresie konstrukcji:

  • budynków użyteczności publicznej,
  • budynków i zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
  • hal przemysłowych i produkcyjnych,
  • hal sportowych i krytych pływalni,
  • kościołów,
 • projekty obiektów mostowych

 • opinie i ekspertyzy budowlane

 • projekty budowli inżynierskich (wieże, kominy, mury oporowe, konstrukcje wporcze pod urządzenia, fundamenty pod maszyny)

 • projekty stabilizacji i zabezpieczeń osuwisk

Copyright © 2016 STATIKO | Edited by statiko