Poniżej przedstawiamy projekty wykonane przez Biuro Projektów STATIKO i Biuro Projektów KONSPROJEKT, którego STATIKO jest kontynuatorem dorobku projektowego.

 • Budowa i rozbudowa hal magazynowo-produkcyjnych FPHU "Wiśniowski" w Wielogłowach

 • Stabilizacja osuwiska w Grybowie przy ul. Chłodnej i Leszczynowej

 • Rewitalizacja potoku Kryniczanka w Krynicy – Zdroju wraz z przebudową Bulwarów Dietla, budową i przebudową kładek, budową pawilonów handlowych

 • Budowa pawilonu handlowego „Sport-Partner” w Nowym Sączu

 • Budowa Centrum Handlowego „Gołąbkowice” w Nowym Sączu

 • Przebudowa pomieszczeń i stropów pod kątem montażu urządzeń medycznych (angiografy, PET-CT) w szpitalach w Krakowie (Centrum Onkologii), Katowicach i Rzeszowie.

 • Rozbudowa hotelu „Pegaz” w Krynicy-Zdroju

 • Stabilizacja osuwisk w Tarnawie i Kamyku, gm. Łapanów

 • Budowa Centrum Handlowego „Tarnovia” w Tarnowie

 • Budowa Centrum Handlowego „Sandecja” w Nowym Sączu

 • Budowa hotelu „Krynica” w Krynicy - Zdroju

 • Stabilizacja posadowienia kościoła w Binarowej (obiekt wpisany na listę UNESCO)

 • Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bobrzyńskiego w Krakowie w Krakowie

 • Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych "Wiślane Tarasy" w Krakowie

 • Budowa kładki komunikacyjnej nad drogą krajową nr 75 w Wielogłowach dla FPHU "Wiśniowski"

 • Budowa drukarni „Skleniarz” w Krakowie

 • Przebudowa pomieszczeń pod kątem montażu urządzeń medycznych (RTG, angiografy, PET-CT) w szpitalach w Jarosławiu, Krośnie, Opolu, Mielcu, Pińczowie

 • Budowa krytej pływalnia w Niepołomicach

 • Budowa fundamentów i konstrukcji wsporczych dla urządzeń na terenie SGL Carbon S.A. w Nowym Sączu

 • Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk na terenie gminy Łososina Dolna

 • Budowa karczmy na Jaworzynie Krynickiej

 • Rozbudowa hotelu "Motyl" w Krynicy

 • Budowa kościoła parafialnego w Starym Sączu

 • Budowa kościoła parafialnego w Powroźniku

 • Budowa budynków Straży Granicznej w Bohukałach

 • Przebudowa budynku "Sokoła" w Starym Sączu